Latest News

The admission process for undergraduate programs for the year 2024-25 has officially opened.

COURSES: BCom Finance &Taxation (Hons), B.Sc Psychology (Hons), B.Sc Food Technology & Quality Assurance (Hons)

28
Jun
നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോളേജ്‌തല ഉദ്ഘാടനം

നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോളേജ്‌തല ഉദ്ഘാടനം

2024 ജൂലൈ 1 തിങ്കളാഴ്ച, കോളേജ് സെമിനാർ ഹാൾ
🩷 "മാറ്റങ്ങളുടെ കാലം സാധ്യതകളുടെ ലോകം"🩷

🌸 ഏവർക്കും സ്വാഗതം